Landbrukstenester Sogn

Viss du blir sjuk i ferien

Administrasjonen tek ferie frå 9.7. – 2.8.
Vakt veke 28 og 29:
Aud Fossøy, mob. 91 77 66 26
Vakt veke 30 og 31:
Solveig Sperle, 99 46 68 12
God sommar:)

«Ferieplan landbruksvikar og adm.2010