Landbrukstenester Sogn

Vervekampanje

Landbrukstenester Sogn bør bli tilgjengeleg for fleire bønder og eventuelt andre småbedrifter. Medlemane i styret vil difor ta kontakt med bønder som ikkje er tilslutta laget for å gjere dei oppmerksam på fordelane med medlemskap. Andelen pr. gardsbruk er kr 100, og medlemskapet føl gardsbruket.

Medlemane i styret har ansvar for sine respektive kommunar.