Landbrukstenester Sogn

Velkommen til ny landbruksvikar :)

Jonathan Jordalen (f.1998) Vik. Tilsett som landbruksvikar i Vik og Balestrand frå 01.09.2017. Jonathan har gått 3-årig jordbruksskule på Mo og var ferdig utdanna agronom våren 2017. Han har vokse opp på gard i Vik og er vand med å ta i eit tak. Jonathan har og erfaring med geit og kompetansebevis på gravemaskin og hjullastar. Jonathan er ein positiv og arbeidsom kar som tek varierte oppdrag. Me vonar bøndene tek vel imot han.  Mob.:974 69434         De bestiller direkte til Landbrukstenester Sogn tlf. 909 62157