Landbrukstenester Sogn

Vedtekter

Landbrukstenester Sogn er eit samvirkeforetak frå 26.03.2012.

Nye vedtekter i tråd med vedtak på årsmøte 2012