Landbrukstenester Sogn

Varslingsplikt

Varslingsplikt (Landbruks- og matdepartementet)»I Regjeringens forslag til ny lov om dyrevelferd som legges frem for Stortinget til hausten, foreslås det blant annet en generell varslingsplikt for å forhindre dyretragedier. Hver enkelt får etter forslaget plikt til å varsle når de har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø¸ tilsyn og stell.

Det er også forslag om å gi helsepersonell rett til å varsle dersom de gjennom sitt arbeid har grunn til å frykte for dyrevelferden.


– En varslingsplikt vil sette en moralsk standard for samfunnet og være viktig for å hindre at folk føler seg som angivere når de melder fra om vanstell. Varsling kan også bidra til å unngå at dyreeieren, i tillegg til egne problemer, blir lovbryter og mister sitt økonomiske livsgrunnlag. Dyretragedier skyldes nesten alltid personlige problemer hos dyreeieren, og det er viktig å fange opp tegn på at noe er i ferd med å gå galt så tidlig som mulig. Myndighetenes tilsyn er ikke alene nok for å greie dette. Jeg tror det er viktig at vi får større åpenhet rundt dyrehold og at vi etablerer en kultur hvor det er lov å bry seg. Sammen kan vi utvikle nettverk som sørger for at dyremishandling oppdages tidlig når noe er i ferd med å utvikle seg i gal retning, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.»