Landbrukstenester Sogn

Vakttelefon

Me har landbruksvikarar som kan kome på dagen viss du treng øyeblikkeleghjelp. Dette gjeld ogso i påska.
Kontakt oss på
mobil 917 76626.

God påske.