Landbrukstenester Sogn

Utlønning

Landbrukstenester har utlønning 2 gonger pr. månad. Innleveringsfristen er den 15. og den 30. kvar månad med utlønning påfølgjande veke.

Det er viktig for oss at de leverer timelister etter kvart som avløysaren arbeider hjå dykk. Dei medlemane som ønskjer å lønne berre 1 gong for året trekkjer frå 31,32 %. Denne prosenten dekker feriepengar, arbeidsgjevaravgift, yrkesskadeforsikring, administrasjon og obligatorisk tenestepensjon. Ta kontakt med underteikna dersom de treng hjelp. Hugs å legge ved skattekort til avløysaren. Frikort bestiller de på Internet, skatteetaten.no