Landbrukstenester Sogn

Utanlandsk arbeidskraft

Sesongarbeidarar – utanlandske. Gjestearbeidarar frå EU/EØS-område. Korttidsoppdrag.

Les meir her : 2014

Skjema:  Søknad om skattekort

¤ Ved arbeidsoppdrag lengre enn 3 månader skal ein ha registreringsbevis frå politiet. Registrering på www.udi.no Gje opp oppmøtestad. Booke time på nettet. Registreringsbeviset er gyldig på ubestemt tid og skal ikkje fornyast.

https://selfservice.udi.no/