Landbrukstenester Sogn

Tilskot til sommarjobbar i private verksemder, Luster

Tilskot til sommarjobbar i private verksemder. Landbrukstenester Sogn søkjer samla for alle. Gje melding. Det må gå fram at ungdom har jobba i minst 2 veker hjå dykk. 

Tilskot til sommarjobbar i private verksemder

Luster kommunestyre har vedteke at private verksemder som tek inn 16- og 17-åringar busette i kommunen i sommarjobb i minimum 2 veker i heiltidsjobb, får eit kommunalt tilskot til dette på kr 3 000 pr. sommarjobb. Til sommarjobbar for ungdom med funksjonshemming, vert det gjeve dobbelt tilskot.      (henta frå Luster kommune sine heimesider)