Landbrukstenester Sogn

Tilskot til sommarjobb for 16 og 17 åringar

Luster: Minner om at innleveringsfristen er den 10. august for medlemer frå Luster som vil søkje om kommunalt tilskot for heiltids sommarjobb for ungdom mellom 16 og 17 år. Sjå info under her 25. mai.Det er viktig at de held denne fristen på grunn av at det blir sendt samla søknad frå oss 1. september, som kommunen har sett som siste frist.