Landbrukstenester Sogn

Tariffavtalen

Pause i forhandlingane mellom Fellesforbundet og NHO Mat og Landbruk.
Nye forhandlingar 15. mai.

Frå websida til NHO Mat og Landbruk: 

NHO Mat og Landbruk

«NHO Mat og Landbruk og Fellesforbundet innledet den 16. april, forhandlinger innenfor området jordbruk og gartneri. Etter to dager med konstruktive forhandlinger, innså partene at det ikke var mulig å sluttføre forhandlingene innenfor fastsatt tidsfrist.

Partene er enige om at forhandlingene skal gjenopptas den 15. mai. Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Nikolai Astrup Westlie, tlf. : 901 74 309, eller Petter Nilsen, tlf. : 906 85 890″

LOGO