Landbrukstenester Sogn

Takk til Renate for fine fotografi

Me håpar de likar den nye animasjonen som ligg på sida her? Takk til avløysar og landbruksvikar i Balestrand, Renate Rendedal, for at ho hjelpte oss med gode fotografi 🙂