Landbrukstenester Sogn

Tage Nondal har flytta.

Tage Nondal har flytta frå Vik til Luster og arbeider no som landbruksvikar her. Han er utdanna agronom og har god erfaring etter mange år i arbeid i Vik. Tage tek oppdrag i Luster og Sogndal.

Tage Nondal arbeidde i fleire år som kommunal landbruksvikar i Vik før han vart tilsett hjå oss i 2009. No har han flytta til Hafslo. Då har me ein ekstra landbruksvikar i Luster/Sogndal for tida. Me vonar bøndene vil nytte seg av denne gode og rimelege arbeidskrafta.