Landbrukstenester Sogn

Synspunkt på løn til utanlandske sesongarbeidarar

«Fellesforbundet frykter et skred av underbetaling og sosial dumping i landbruket neste vår. Fra 1. mai er det nemlig ingen regler som hindrer gårdbrukere og gartnerier i å underbetale utenlandske sesongarbeidere». Kjelde Nationen, 14.10.

http://www.nationen.no/landbruk/article3849484.ece

Kva er rett løn til utanladske sesongarbeidarar?