Landbrukstenester Sogn

STYRET 2022

 

Frå venstre, Ole Tjugum, Ole Jørgen Lerum, Terje Prestegård, Gry Lie Roberts, Anders Skarestad,

Henny Skildheim, Jon Nummedal og Stein Roar Haugen. Erling Gjerde var ikkje tilstades.

 


NAMN MOBIL E-POSTADRESSE
styreleiar    
Jon O. Nummedal 48105377   jon.nummedal@sogn.no
nestleiar    
Henny Skildheim 95783690  hennykarin@outlook.com
     
Ole Tjugum 41679980 oletju@hotmail.com
     
Anders Skarestad 41318389 skarest@online.no
     
Terje Prestegård 90205836  tp_lai@hotmail.com
     
Erling Gjerde 47867223  
     
Stein Roar Haugen
91193184 
fruhillaren@gmail.com
     
Ole Jørgen Lerum 91391445 gretheler@online.no
1.vara    
Gry Lie Roberts 48142840 li_gardstun@hotmail.com
2. vara    
Silje Herlovsen Nes 90731484 siljenes89@gmail.com
3. vara    
Jan Hope 99242027
janhope65@hotmail.com

 

VALNEMND FOR 2022:

Ivar Molde, Lærdal, leiar, Gunnar Tistel, Vik, Hilde Øvreås, Luster, Jon Erling Oppedal, Leikanger.

Vara: Anders Walla, Borgund

 

Tage Nondal har vore tilsetterepresentant og tillitsvald frå 2013 – 2021.  Han sender stafettpinnen til Stein Roar Haugen, avløysar i Fjærland og Jan Ove Fuglesteg, landbruksvikar som blir ny tillitsmann. Tage fekk blomster, takk og gode ord frå styret.