Landbrukstenester Sogn

Styret i Landbrukstenester Sogn

På årsmøtet vart Henny Karin Molland Skildheim valt til ny leiar. Avtroppande leiar, Jens Nes, har vore i styret i åtte år og leiar i sju av desse. Det vart gjort samrøystes vedtak om at Vik Bygdeservice SA fusjonerer med Landbrukstenester Sogn SA frå 1.1.2014 Avtroppande leiar, Jens Nes og ny leiar Henny Karin Molland Skildheim.   Vik Bygdeservice SA har fusjonert med Landbrukstenester Sogn SA frå 1.1.2014. Dagleg leiar i Vik Bygdeservice, Harald Refsdal her saman med ny leiar i Landbrukstenester Sogn, Henny Karin Molland Skildheim.