Landbrukstenester Sogn

Styret 2007

På årsmøte 21. mars takka Jarle Barsnes for seg som leiar i Landbrukstenester Sogn og ønskte den nye leiaren, Jens K. Nes lukke til. Det nye styret ønskjer gjerne innspel frå medlemane.Styret 2007