Landbrukstenester Sogn

Stolt hønseeigar

Fleire av landbruksvikarane våre eig dyr sjølve. Les her om dei premierte hønene og hanane til Tage Nondal.

Jærhøns hos Tage Nondal på Hafslo frå NRK Sogn og Fjordane.

Tage Nondal

Tage Nondal