Landbrukstenester Sogn

Stipend til ungdom 16-19 år.

Viss du er mellom 16 og 19 år og tek kurs gjennom Landbrukstenester Sogn, kan du søke på stipend hjå Luster kommune. Det er søknadsfrist 2 gonger pr. år. 1. mars og 1. oktober. Døme på kurs som har fått stipend har vore motorsagkurs, ulike sertifikat, avløysarkurs..m.m… Les meir her

Du må vere busett i Luster kommune for å få stipend.

Kommunane Sogndal, Vik, Årdal, Aurland og Lærdal har meldt frå at dei ikkje har ei slik ordning.