Landbrukstenester Sogn

Sommarjobb med tilskot for 16- og 17.åringar.

Frist for innsending av timelister for å få tilskot for 2011 er 26.august. Arbeidet må vare i minst 2 veker på heiltid.  

Det vert ytt tilskot for dei som har fyllt 16 år 1.juni 2011, men ikkje 18 år. Tilskot kr 3000 pr. sommarjobb. Kr 6000 for funksjonshemma.