Landbrukstenester Sogn

Du kan fylle ut søknad her og skrive ut på papir. Legg ved arbeidsavtale.

Send til :

Skatteetaten

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Søknad om skattekort og d-nummer utanlandsk borgar

NB: Viss du skal jobbe i Norge for fyrste gong, må du til eit skattekontor for ID-kontroll. Ta med pass eller anna id.

Følg link og les om rettar og plikter. Du må bestille time på skattekontoret.

If you are a foreign citizen with a Norwegian national ID number or D number, you can apply for a tax deduction card here. You must have a Norwegian electronic ID: Try here

Frikort kan du ordne sjølv her:

Skattekort norsk