Landbrukstenester Sogn

Søke om skattekort, utanlandsk borgar

Skal du besøke eit skattekontor må du bestille time

 

Skatteetaten har obligatorisk timebestilling for dei som treng eller ønsker å møte på skattekontoret.

 

Du treng berre å møte på skattekontoret om du skal

·         ha skattekort dersom du ikkje har gyldig D-nummer eller fødselsnummer, eller det er meir enn tre år sidan du har jobba i Noreg/utført ID-kontroll

·         melde innflytting til Noreg

·         bekrefte farskap

 

Du bestiller time på Skatteetaten sine nettsider. Time kan bestillast til påfølgande dag eller seinare. For å kunne bestille time for neste dag må bestilling skje før klokka 14.00.

 

Søk om skattekort på skatteetaten.no

 

·         Personar med gyldig D-nummer og ID-kontroll kan søke om skattekort via våre nettsider.

·         Personar med fødselsnummer kan også søke om skattekort via våre nettsider.

·         Du som arbeidsgivar kan også søke om skattekort for din utanlandske arbeidstakar. Dette gjeld uavhengig om arbeidstakaren har eit norsk fødsels- eller D-nummer frå før.

 

Ein kan også laste ned og skrive ut papirskjema som ein sender pr. post til oss:

Skatteetaten

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

 

Dersom du har andre spørsmål, ta kontakt med Skatteetaten på chat, Facebook eller

telefon 800 80 000

Vennleg helsing

Skatteetaten