Landbrukstenester Sogn

Sogndal

Me har allereie fått telefon frå to studentar i Sogndal som kan ta avløysing på kveldstid og helg. Begge to har lang røynsle som avløysar. Ta kontakt med oss og me formidlar namn og telefonnummer.

aud.fossoy@n-lt.no