Landbrukstenester Sogn

Smitteførebygging i svinehus

Norge er, i tillegg til Island, det eineste landet der grisen ikkje er smitta med influensavirus. Dette er ein unik situasjon, og er dyrevelferdsmessig og produksjonsøkonomisk svært gunstig. Ein samla norsk svinenæring har, sammen med Mattilsynet, ambisjon om å beholde denne statusen.

Les meir på Norsvin sine heimesider http://www.norsvin.no/