Landbrukstenester Sogn

Skjema for søknad om avløysartilskot ved sjukdom eller fødsel mv.


Avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.

Skjema til Nav for Sjølvstendig næringsdrivande viss du skal søkje om sjukepengar: NAV

Skjema på papir her: Inntekt bonde