Landbrukstenester Sogn

Skjema for nedlasting


Landbrukstenester Sogn nyttar timelister til lønnsdokumentasjon.

Skattekort for norsk tilsett

Skattekort for utanlandsk tilsett

Her kan du laste ned timelister på papir: timeliste18

Rettleiing for utfylling av timelister14

Kontaktskjema

De kan sende ein mail og eventuelt få timelister tilsendt. Timelistene er med gjennomslag og to kopiar (til bonde og avløysar, kvit del skal sendast Landbrukstenester Sogn innan den 30. kvar månad)

I tillegg skal alle tilsette ha arbeidsavtale. Kontakt administrasjonen.

Velg skjema i venstremenyen.

Her finn du skjema for notering av dokumentert opplæring til KSL-perm: Skjema for dokumentert oppl.

Avvikskjema

 

Lenke til NAV