Landbrukstenester Sogn

Skattekort utanlandsk arbeidskraft

Skatteetaten endrar no rutinane for utskriving av   skattekort til utanlandske arbeidarar med D-nummer.

Etter dei nye reglane må desse personane personlig møte på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll for å få nytt skattekort for 2011.

«skattekort utanlandske arbeidstakarar 

Henta frå informasjonssidene til Infotjenester.