Landbrukstenester Sogn

Skattekort til utanlandske sesongarbeidarar

Skatteetaten krev at den utanlandske arbeidaren møter fram på kontoret deira. Føremålet er å sjekke at id-dokument og person stemmer overeins. I tillegg skal det leggast fram arbeidsavtale.

 

Me veit at medlemane har gode rutinar men og ber dykk merke endringa som er nemnt her. Ta gjerne kontakt med oss på kontoret.

 

 

Kjelde: Skatteetaten.no

«Arbeidsgivere kan ikke søke om skattekort på vegne av ansatte

Artikkel, 15. juni 2010
Tips en venn Utskriftversjon  Engelsk Lytt til tekstenLytt til teksten

Norske arbeidsgivere kan ikke ta med seg passene til sine ansatte til Skattekontoret for å søke om skattekort og D-nummer på de ansattes vegne.

Utenlandske arbeidstakere uten D-nummer må selv møte på skattekontoret for å søke om skattekort.

Utenlandske arbeidstakere må legge fram pass eller tilsvarende identitetsdokument slik at skattekontoret kan foreta en identitetskontroll.»