Landbrukstenester Sogn

Sjekk utbetalt tilskot

Til bonden: Sjekk at du har fått ut tilskot ferie- og fritid slik du har rett på ( utbetalt i februar). Ta kontakt med kommunen og Landbrukstenester Sogn viss de oppdagar noko som er feil.

Utdrag frå brev frå landbruksdirektoratet: Misforståelser ved utfylling av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Vi ser at det fortsatt er en god del foretak som har misforstått utfylling av søknad, og ikke har oppføringer på tilskuddsordninger de er berettiget og har søkt om tilskudd for tidligere år (for eksempel ikke ført opp dyr på beite/utmarksbeite, ikke ført opp økologiske husdyrdyr/økoareal, manglende oppføring og etterrapportering av avløserutgifter).