Landbrukstenester Sogn

SET PRIS PÅ LANDBRUKSVIKARANE

«Me hadde ikkje greidt oss utan landbruksvikarane og avløysarane. Og dette kjem frå  hjarta!», seier Liv Espe.

 

Her får Aud Fossøy takk for god hjelp med å skaffe arbeidsfolk på garden.