SET PRIS PÅ LANDBRUKSVIKARANE

«Me hadde ikkje greidt oss utan landbruksvikarane og avløysarane. Og dette kjem frå  hjarta!», seier Liv Espe.

 

Her får Aud Fossøy takk for god hjelp med å skaffe arbeidsfolk på garden.