Landbrukstenester Sogn

Sesongarbeidarar – utanlandske 

2019: Utanlandske sesongarbeidarar må sjølve søkje om skattekort slik som tidlegare år og legge ved arbeidsavtalen. Deretter kan e-skattekort hentast av oss. Sjå info her:

Gjestearbeidarar frå EU/EØS- område kan søke på papir eller elektronisk.

– korttidsoppdrag

Søke om skattekort – Tax card

Adresse for søknad på papir sendast til:

Skatteetaten

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Lønnstariff 2022Minsteløn overenskomsten-for-jordbruks 2022