Landbrukstenester Sogn

Semje mellom i jordbruk og gartneri

Forhandlingane i hamn. Ny tariffavtale blir lagt ut når det er klart.

Semje mellom Fellesfobundet og NHO-Mat og Landbruk