Landbrukstenester Sogn

Ny avløysar. Registrering her. Mobilisering

Kontaktskjema ny avløysar

Me mobiliserer i samband med koronaviruset.

Det er ønskjeleg at peronar med kompetanse innan landbruk, spesielt dyrehald i denne omgang, registrerer seg her. Behovet vil bli størst i mjølkeproduksjonen. Det går mot ei hektisk tid med våronn og lamming. Mange bønder har store driftseiningar. Det krevst difor at du røynd i faget og har traktorsertifikat.

Me vil  gjere avtale med kvar enkelt av dykk.  Bonden må sjølvsagt vere trygg på at arbeidet i fjøset vert gjort i følgje arbeidsinstruks. Smittevern.   Bonden har arbeidstøy og eingongshanskar til deg på garden.  Me har også på kontoret.

Per i dag har me ingen koronasmitta og ingen i karantene. Me førebur oss derimot til ein gjeven situasjon og samarbeider med kommunane.