Landbrukstenester Sogn

Rabattordning i laget 


Vedtak styremøte sak 06/2014:

For å oppnå rabatten stiller me visse krav til orden i lønningslistene og at innbetalingsfristane blir akseptert og følgt.

Rabatten vert utrekna etter siste utlønning kvart år.

Frå 1.1.2014:

Grunnlag på årsoppgåva minus botnfrådrag kr 100 000.

Grunnlag kr 100 000 til uendeleg,   0,8 % rabatt.