Landbrukstenester Sogn

Psykisk helse i landbruket

Ny nettstad. Psykisk helse.
Informasjon frå Landbruks- og matdepartementet.
Samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste

Godt bondevett på nett

[08.10.2013] Landbruks- og matdepartementet

Nettstedet godtbondevett.no om psykisk helse i landbruket lanseres i dag. Tjenesten er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Landbrukets HMS- tjeneste.