Landbrukstenester Sogn

Pris landbruksvikar 2019

Satsar: (alle kostnader inkludert; løn, feriepengar, arbgjevaravgift, køyring, forsikring)

Sjukdomsavløysing m.v.:    kr 1 670 + m.v.a. pr. dag
Anna avløysing, kvardag:    kr 1 870 + m.v.a. pr. dag
Anna avløysing, helg:           kr 2 500 + m.v.a. pr. dag

Bevegelege helgedagar:        kr 3 000 + m.v.a. pr. dag

Tilskotsgrunnlag og tilhøyrande maksimale satsar 2019:

Tilskuddsgrunnlag: Maksimal dagsats,

kr.

kr. 5 000 – 12 000 567
kr. 12 001 – 18 000 824
kr. 18 001 – 24 000 1 103
kr. 24 001 – 30 000 1 381
kr. > 30 000 1 670

Lenke til rundskriv 2019-1