Landbrukstenester Sogn

Praktisk HMS-arbeid.

Kurs for bonden i haust: 14.11. i Sogndal, 15.11. i Luster, 20.11 i Vik og 21.11. i Aurland.

 

HMS i landbruket 

Kursleiar vert Håvard Øyrehagen frå Sogndal.

Landbrukets HMS-tjeneste v/Håvard Øyrehagen, tlf. 917 63 761. E-post: haavard.oyrehagen@lhms.no

Du kan lese meir om kurset her:

http://www.landbrukshelsen.no/test.asp?UID=739&nLid=1&CID=739