Landbrukstenester Sogn

Personalmøte

Landbruksvikarar og avløysarar var på personalmøte i Sogndal 27. april.
Tema: Støv i landbruket.
Internkontroll.

Johannes Gunvordal, Landbrukets HMS-teneste snakka om astma,  kols og støv i landbruket.

……..

Det er tilrådd å bruke støvmaske ved mellom anna uttak av sauetalle, ved handtering av høy og tørrluta halm og ved nedspyling av fjøs. Bonden er ansvarleg for at støvmaske er tilgjengeleg. Landbruksvikarane har med seg maske.

 

Landbrukets HMS-teneste tilrår dette i følgje nyare forskning.

……….

 

Landbruksvikarane Tormod Herre, Kåre Kvamme, Renate Rendedal og Tage Nondal føl med på foredraget.

……..

Johannes Gunvordal og Scott MacLean frå Canada, landbruksvikar ved beredskap.

………

 

Hans Åretun Sand og Tage Nondal ventar på lunsjen.

………

Heile gjengen ute i soli.

Frå venstre: Stein Roar Haugen, Solveig Sperle, Hans Årethun Sand, Renate Rendedal, Tormod Herre, Kåre Kvamme, Tage Nondal, Scott MacLean og Aud Fossøy.