Landbrukstenester Sogn

 Påslag

paaslag

Gjeldande frå 01.01.2021. Vedtak frå styremøte 10.12.2020