Landbrukstenester Sogn

Påskeferie!

Kontoret er stengt frå tysdag 26. mars. Opnar att etter påske tysdag 2. april.
Viss du treng landbruksvikar, ring mob.:
917 766 26

GOD PÅSKE 🙂