Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik

personverndokument

 

Landbruksvikartenesta blir nasjonal

Det er no avklart at landbruksvikartenesta skal overførast til landbrukstenester/avløysarlaga frå 1.1.2008.Landbruksministaren er positiv medan organisasjonen til landbruksvikarane, KFO, er bekymra for lønns- og arbeidsvilkåra og det faglege nivået.

Vervekampanje

Landbrukstenester Sogn bør bli tilgjengeleg for fleire bønder og eventuelt andre småbedrifter. Medlemane i styret vil difor ta kontakt med bønder som ikkje er tilslutta laget for å gjere dei oppmerksam på fordelane med medlemskap....

3 sommarjobbar

Me har medlemer som søkjer etter arbeidshjelp i slåttonna i Luster kommune. Passar for ungdom mellom 16 og 18 år. Vanlegvis startar slåttonna i desse område rett etter at skulane er ferdige, ca. 20....

Styret 2007

På årsmøte 21. mars takka Jarle Barsnes for seg som leiar i Landbrukstenester Sogn og ønskte den nye leiaren, Jens K. Nes lukke til. Det nye styret ønskjer gjerne innspel frå medlemane.Styret 2007

4 heldige vinnarar

Landbrukstenester Sogn har registrert 53 medlemer med e-postadresse. Dette er me nøgde med i fyrste omgang, men reknar med at det er fleire som brukar e-posten sin aktivt. Registrer dykk gjerne frå heimesida her...

E-postadresse

Styret har ønskje om at alle medlemer som brukar e-posten sin aktivt sender e-postadressa si til Landbrukstenester. De blir med i ein konkurranse om ein kjeledress med logo, Landbrukstenester Sogn, og 3 gåvekort verdi kr 500...