Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik

personverndokument

 

ÅRSMØTE

LANDBRUKSTENESTER SOGN held ÅRSMØTE på Quality Hotel Sogndal, måndag, 31. mars kl 20.00. 1. Vanlege årsmøtesaker. 2.  Servering. 3. Orientering om ny landbruksvikarordning.   Vel møtt. Styret.

Ledig stilling

Avløysar Landbrukstenester Sogn har ledig 100 % stilling i Fortunsdalen avløysarring, som har seks medlemer med mjølkeproduksjon og litt sau. Tilsetjing snarast.9 av 10 bønder stortrivst i yrket sitt (Statistisk Sentralbyrå) Medlemane i Fortunsdalen...

Ny landbruksvikarordning

Styret i Landbrukstenester Sogn har gjort vedtak om å tilby landbruksvikarordning i alle dei 7 kommunane som laget har aktivitet. Administrasjonen og styreleiar vil ha møte med kommunane og dei 3 landbruksvikarane som er...

Årsoppgjer

Frå nyår og til 20. januar har det vore hektisk aktivitet hjå oss for å få unna resten av lønningane for fjoråret,  klargjere og sende ut årsoppgåver og lønns- og trekkoppgåver. Alle skal ha fått...

God jul

Administrasjon og styre ønskjer alle ei god jul og eit godt nytt år. Me tek juleferie no men er attende over nyår og lagar årsoppgåver for alle medlemer og lønns- og trekkoppgåver for tilsette. Dette blir...

Fagtur for avløysarar

Me arrangerer tur til Vik med omvising på Hove Fellesfjøs, onsdag 12. desember. Avreise frå Sogndal kl 09.45. Koordinering av skyss eller buss. Tema: Mekanisering, mjølkerobot, trivsel til dyra. Julemiddag på Vikja og omvising...

Fristar, årsoppgjør

Årsoppgjer: De må levere alle timelister innan den 15. desember. Avløysarar som arbeider fram til nyår leverer den 30. desember. Kontoret har ikkje opningstid i romjula. Lønns- og trekkoppgåver og kontoutdrag vert utsendt veke...