Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik

personverndokument

 

Marknadsføring

Me har samarbeidt med Sunnfjord Landbrukstenester og laga ein annonse i magasinet «Moglegheiter for jobb». Magasinet skal distribuerast til alle elevar på 10. årstrinn, vidaregåande skular, høgskular og universitet.Takk til Janine Gulbrandsen og Jon-Trygve...

God jul

Me har kjøpt fritidsjakkar til fast tilsette. Her er foto frå juleavslutninga.  Kontoret er ikkje ope i romjula. Men 2. januar må de ta kontakt viss de framleis ikkje har levert frå dykk timelister og anna som...

Landbruksvikarane på kurs

Me er svært stolte over at me har fem landbruksvikarane i Landbrukstenester Sogn. Dei har ei fantastisk innstilling til jobben sin og alle medlemer i laget kan glede seg over god beredskap i regionen Indre Sogn. Den...

Kontormøblar – brukte

Me skal byte ut deler av kontormøblane våre. Har du bruk for eit pent brukt arbeidsbord må du melde interessa di til oss. Kort forklart skal me skifte ut eit hjørnebord, arbeidsbord og eit eit ekstra...

Velkomen til Sølvi Wie

Sølvi Wie hadde fyrste arbeidsdagen sin som landbruksvikar i går, 15. september. Me ønskjer ho velkomen til oss. Arbeidsområde hennar er Lærdal-, Aurland- og Årdal kommune i 50 % stilling. Sølvi er nyutdanna frå Aurland jord-...

Ledig landbruksvikar

Me har flinke landbruksvikarar og me tek imot tinging kontinuerleg. Bestilling i kontortida eller pr. mobil ved akutt sjukdom.telefon 57 68 13 95, mobil 917 76 626.Prisar på tenesta finn de her til venstre på...