Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik

personverndokument

 

Kontormøblar – brukte

Me skal byte ut deler av kontormøblane våre. Har du bruk for eit pent brukt arbeidsbord må du melde interessa di til oss. Kort forklart skal me skifte ut eit hjørnebord, arbeidsbord og eit eit ekstra...

Velkomen til Sølvi Wie

Sølvi Wie hadde fyrste arbeidsdagen sin som landbruksvikar i går, 15. september. Me ønskjer ho velkomen til oss. Arbeidsområde hennar er Lærdal-, Aurland- og Årdal kommune i 50 % stilling. Sølvi er nyutdanna frå Aurland jord-...

Ledig landbruksvikar

Me har flinke landbruksvikarar og me tek imot tinging kontinuerleg. Bestilling i kontortida eller pr. mobil ved akutt sjukdom.telefon 57 68 13 95, mobil 917 76 626.Prisar på tenesta finn de her til venstre på...

Info juli 2008

Informasjon er sendt alle aktive medlemer. Merk: Presentasjon av 4 landbruksvikarar. Janinie Gulbrandsen har beredskapsvakt i Luster, Sogndal,  Leikanger. Om naudsynt kan ho reise over fjorden både til Balestrand, Årdal, Aurland og Lærdal. Merk: Informasjon om gjennomsnittsrekning av...

Nytt personale

Avdelingsleiar:Solveig Sperle, 49 år,  Jostedalen har fått jobben hjå oss som avdelingsleiar. Ho har utdanninga si ved Sogndal Lærarhøgskule, adjunkt med tillegg. Sidan ho er oppvaksen på gard og har drive med  mjølkeproduksjon i mange år har ho god...

Ny lønnstariff

Fellesforbundet har stemt ja til oppgjøret 30.05.2008Vi viser til vårt Nyhetsbrev datert 29. april vedrørende resultat av årets forhandlinger med Fellesforbundet – Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene. Lønnstariffen:http://www.la.no/upload/loenn/1212136872_nr_6_ff_pr_1._april_08.xls

Nytenking i bærproduksjon

Næringsutvikling: Lærdal Grønt har gjennom nytenking i produksjon og kvalitetssikringa av morellar, stått fram som eit føredøme innanfor profesjonell oppbygging av mottak for friske hagebruksprodukt. (Landbruks- og matdepartementet, 29.05.2008)