Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik

personverndokument

 

Ledig landbruksvikar

Akkurat no er dei fleste gardbrukarane i regionen rimeleg friske. Dette betyr at me har landbruksvikarane i deler av regionen ledige for oppdrag. No har me ledig kapasitat i Sogndal, Leikanger og Luster.De kan...

Nytt år

Alle aktive medlemer har fått årsoppgåve tilsendt. Me ber dykk merke at innbetalingsgiroen som ligg ved skal betalast innan 29. januar. Og alle har vel hugsa å levere søknaden sin, produksjonstillegg og avløysartilskot, til...

Marknadsføring

Me har samarbeidt med Sunnfjord Landbrukstenester og laga ein annonse i magasinet «Moglegheiter for jobb». Magasinet skal distribuerast til alle elevar på 10. årstrinn, vidaregåande skular, høgskular og universitet.Takk til Janine Gulbrandsen og Jon-Trygve...

God jul

Me har kjøpt fritidsjakkar til fast tilsette. Her er foto frå juleavslutninga.  Kontoret er ikkje ope i romjula. Men 2. januar må de ta kontakt viss de framleis ikkje har levert frå dykk timelister og anna som...

Landbruksvikarane på kurs

Me er svært stolte over at me har fem landbruksvikarane i Landbrukstenester Sogn. Dei har ei fantastisk innstilling til jobben sin og alle medlemer i laget kan glede seg over god beredskap i regionen Indre Sogn. Den...

Kontormøblar – brukte

Me skal byte ut deler av kontormøblane våre. Har du bruk for eit pent brukt arbeidsbord må du melde interessa di til oss. Kort forklart skal me skifte ut eit hjørnebord, arbeidsbord og eit eit ekstra...