Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik

personverndokument

 

Kurs for landbruksvikarar

22.-24. september er landbruksvikarane og deler av administrasjonen i avløysarlaga og landbrukstenester i Sogn og Fjordane og Hordaland inviterte til Jostedalen på kurs. Nedanfor finn de heile programmet. Påmeldingsfrist 1. september.

Ledig landbruksvikar

Me ønskjer at medlemane i laget gjev melding dersom dei er interessert i arbeidshjelp. Dette gjeld no, med ein gong eller seinar i haust/vinter.  Alle landbruksvikarane har avvikla ferie og er klar til arbeidsinnsats.

Smitteførebygging i svinehus

Norge er, i tillegg til Island, det eineste landet der grisen ikkje er smitta med influensavirus. Dette er ein unik situasjon, og er dyrevelferdsmessig og produksjonsøkonomisk svært gunstig. Ein samla norsk svinenæring har, sammen med...

Ein administrasjonsstad

Landbrukstenester Sogn heldt årsmøte på Sogndal Hotel, 31. mars. Det møtte 14 medlemer. I tillegg til ordinære årsmøtesaker var det annonsert endring av vedtektene, etter innstilling frå eit samla styre. Endringsframlegg: «Laget har ein...