Landbrukstenester Sogn

Om oss

Hovudoppgåva til Landbrukstenester Sogn SA er å skaffe kvalifisert arbeidskraft til landbruket i åtte kommunar: Lærdal, Aurland, Årdal, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster. Laget har landbruksvikar (beredskap ved sjukdom) i alle kommunane. Landbrukstenester Sogn SA er eigd og styrd av medlemane i laget.

Telefon kontor :
909 62157 (vakt kveld/helg 917 76626)

Kontortid:
8.00-15.00 måndag-fredag

Kontorplass på Pyramiden, Gaupne.

Postadresse

Landbrukstenester Sogn
Rådhusvegen 5
6868 Gaupne

Heimeside: www.landbrukstenester-sogn.no

Faks: 947 61353

Org.nr.: 971 364 041

Administrasjon

Aud Fossøy
dagleg leiar
E-post : aud.fossoy@n-lt.no
Mob.: 917 76626

Solveig Sperle
kontormedarbeidar
E-post : solveig.sperle@n-lt.no
Mob.: 994 66812