Landbrukstenester Sogn

Nytt Websystem og ny faktura

NYTT bankkontonummer og kid. Det er viktig at de nyttar det nye banknummeret.

3730.05.07108

Faktura på e-post vert innført som standard.

Som bonde kan du no registrere deg i websystemet.

Sjå rettleiing og knapp på framsida her.

Du kan logge deg inn og sjå på innleverte timelister, godkjenne og ta deg ut fakturakopi.

Når me får lister over avløysartilskotet 2016 (etter jordbruksforhandlingane) kan du når som helst sjekke saldo og rest avløysartilskot sjølv.

Avløysaren

Avløysaren kan sende timelister elektronisk. Sjå knapp på framsida her.

Me må ha beskjed når de ønskjer å starte med elektroniske timelister. Me lagar eit oppdrag mellom avløysar og bonde.

Etter at avløysaren har sendt timelista går det ein e-post til bonden som godkjenner timelista elektronisk(timar og sats).

Me tek sjølvsagt imot timelister ordinært også.

Avløysaren sender inn timane sine etter kvart som ho arbeider, slik som tidlegare.