Landbrukstenester Sogn

Nytt telefon- og fax-nummer

NB! Me har fått nytt telefonnummer på kontoret:     909 62157

Nytt fax-nummer : 947 61353