Landbrukstenester Sogn

Nytt skjema for sjukdomsavløysing m.v.

Nytt skjema til bruk når ein søkjer om tilskot til avløysing ved sjukdom, svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall. Forskrift og retningslinjer finn du på www.landbruksdirektoratet.no

Nytt skjema her

Bruk landbruksvikarane når de treng arbeidshjelp. Dei er godt kvalifiserte og stiller opp på kort varsel.