Landbrukstenester Sogn

Nytt personale

Avdelingsleiar:Solveig Sperle, 49 år,  Jostedalen har fått jobben hjå oss som avdelingsleiar. Ho har utdanninga si ved Sogndal Lærarhøgskule, adjunkt med tillegg. Sidan ho er oppvaksen på gard og har drive med  mjølkeproduksjon i mange år har ho god kjennskap til vår bransje.  

De vil møte Solveig på kontoret i Gaupne.